Κατανομή της τακτικής επιχορήγησης Οκτωβρίου και μεταφορές μαθητών στους δήμους  
9 / 10 / 2014

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κατανομή στους δήμους της τακτικής επιχορήγησης Σεπτεμβρίου, της δόσης των παρακρατηθέντων και των προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου – Αυγούστου 2014  
8 / 09 / 2014

Τακτική Επιχορήγηση

Δόση Παρακρατηθέντων

Προνοιακά Επιδόματα

Τελευταία Νέα

Επόμενη Σελίδα >>
Creative Commons License